Скоро ще има електронни удостоверения за тежести на имоти

Агенцията по вписванията скоро ще може да издава електронни удостоверения за тежести на имоти. Това ще се въведе с новия правилник за вписванията, съобщи изпълнителният директор на агенцията Венцислав Спирдонов по време на дискусия, организирана от националното сдружение „Недвижими имоти“, в която участваха представители на няколко държавни институции.

Заявленията за издаване на удостоверения за тежести освен това ще могат да се подават в службите по вписванията в цялата страна, а не само по местоживеене, обясни Спирдонов.

Работи се и по дигитализацията на целия архив на агенцията. Институцията се надява да си осигури финансиране за процеса по новата програма „Добро управление“.

Постепенно ще се промени и персоналната система на вписванията и ще започне създаването на имотни партиди. Това ще улесни справките по конкретен имот, а не по лица.

Спирдонов посочи, че до края на седмицата ще бъдат изградени предварителни имотни партиди за 15 района. Целият процес по подмяната на системата обаче ще отнеме най-малко 5 години, коментира той.

Продължава и работата по отстраняването на проблемите със свързаността между Агенцията по вписванията и кадастъра. Очаква се финансиране по оперативната програма „Административен капацитет“ за цялостното надграждане на имотния регистър, посочи Ива Петкова, зам.-директор на Агенцията по вписванията.

Работна група проверява и сигнали за грешки и пропуски в имотния регистър, допълни Петкова. При откриването на такива се издават протоколи за отстраняването им.

Сделки с паркоместа

От имотния бранш настояват да се намери решение на проблема със статута на паркоместата. Според законодателството те не са самостоятелни обекти и по думите на Красимир Катранджиев, председател на Нотариалната камара, те са обект на сделки „благодарение на творческия подход на нотариусите“.

Ива Петкова каза, че е създадена работна група към парламентарната комисия по инвестиционно проектиране, която се очаква скоро да излезе с предложения за законодателни промени.

Според Катранджиев сделките с паркоместата няма законов регламент, защото това е не пропуск, а нежелание на законодателите да се захванат с този проблем. Според него надделява мнението, че те са прилежащи части към имотите, но Нотариалната камара предлага да придобият статут на самостоятелни обекти, което би бил практически подход за решението на сегашните проблеми.

Кадастър

Директорът на агенцията по кадастъра Валентин Йовев коментира, че изоставаме с кадастъра и само 18 на сто от територията на страната са покрити от кадастрални карти.

По думите му бюджетните проблеми с изграждането на кадастъра са преодолени и процесът ще продължи. Предстои да се възложи изработването на кадастрални карти и на останалите 8 района на София.

Йовев каза още, че с промени в Закона за кадастъра и имотния регистър нотариусите ще получат безплатен достъп до електронния регистър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Investor.bg